Tại sao cần phải có kỹ năng giao tiếp tốt?

kina

Giao tiếp là kỹ năng mềm thiết yếu trong việc duy trì các mối quan hệ, đặc biệt là trong công việc. Một nhà tuyển dụng, một nhà lãnh đạo hay một nhân viên mới vào nghề đều cần trang bị cho mình nền tảng và phương thức giao tiếp […]

Bài đánh giá phong cách lãnh đạo D.I.S.C

kina

Hành vi của mỗi người bao gồm bản tính và cách ứng xử trong cuộc sống. Nó liên quan tới cả tư duy và khuynh hướng học hỏi, trau dồi của mỗi cá nhân. Vì thế, bạn cần một thước đo để đánh giá tiềm năng của chính mình. DISC […]

Subscribe US Now